Tips om het gazon groen en brandschoon te houden

205

Person Wearing Blue Denim Jeans Standing On Green Grass

Het gazon is een van de belangrijkste onderdelen van een landschapsproject, dat verantwoordelijk is voor het verwelkomen van andere soorten en het creëren van een externe omgeving van permanentie en contemplatie. Zo is een goed verzorgd en getrimd gras een van de sleutels tot de schoonheid van de tuin.

Het onderhoud maakt het gras niet alleen mooi, maar verlengt ook de levensduur.

Daarom hebben we dit artikel voorbereid met fundamentele tips die zullen helpen bij het goed onderhouden van groene gebieden en om dit tot uiting te laten komen in de gezondheid van uw gazon.

1) Basisaandacht

Het gazon is een levend wezen en vereist zorg zoals elke andere plant. Om het gezond te houden, let u op kleine details zoals snoeien, irrigatie en bodembemesting. Bestudeer zowel het soort gras dat u in uw tuin plant als de eigenschappen van de grond. Wees u ook bewust van perioden van zware regenval en langdurige droogte.

2) Pas op voor het maaien

Er zijn verschillende gazonmaaiers beschikbaar. Bijvoorbeeld een cirkelmaaier of een zweefmaaier U moet zorgvuldig kiezen, omdat de keuze van de maaimethode interfereert met het uiterlijk van het gras. De grootste uitdaging is het continu maaien. 

Een te grote afstand tussen de bladeren kan de levensduur van het gazon verkorten, omdat het maaien van meer dan een derde van de bladlengte de fotosynthese bemoeilijkt en het gras verzwakt. Het geheim is om consequent en in continue cycli te maaien, zodat het gras zijn levenscyclus kan voortzetten. Dit draagt bij aan de gezondheid en het goede uiterlijk van uw tuin.

3) Besteed aandacht aan de bevloeiing van de bodem

De grond in uw tuin moet altijd doorlatend zijn om voedingsstoffen te ontvangen en lucht binnen te laten. Irrigatie en blootstelling aan de zon zijn andere details die direct van invloed zijn op het onderhoud van het gazon. 

Zo vereist het houden van het gazon op een terrein dat gelegen is in regio’s met constantere warme temperaturen een frequentere bevloeiing en bemesting. Aan de andere kant moet aandacht worden besteed aan de kou en het risico op vorst, omdat deze dodelijk zijn voor het gras.

4) Doe uw onderhoud regelmatig

Het onderhoud van het gazon moet voortdurend worden uitgevoerd, in overeenstemming met de specifieke kenmerken van de installatie, het project en, voornamelijk, het klimaat van het terrein. 

In de zomer is het aan te raden om elke twee weken onderhoud uit te voeren. In de winter is het mogelijk om het met langere tussenpozen te doen. Daarnaast is het belangrijk om elke zes maanden te bemesten en te beluchten.

Deze tips zijn eenvoudig en kunnen door alle soorten gebruikers worden toegepast. Het belangrijkste is om de levenscyclus van het gazon te respecteren op het moment van onderhoud en zelfs voor het plannen van elk type landschapsproject.